Šrí Mátádží Nirmalá Deví

Zakladatelka Sahadža jógy, znamá také jako Matka, je prvním duchovním učitelem v historii, který dává seberealizaci ve velkém měřítku – tak, jak byla popisována mnoha velkými svatými a proroky z dávných dob.
Dnes, díky Šrí Mátádží, milióny lidí po celém světě zažívají svůj du
chovní vzestup, který byl popsán a předpovězen těmito proroky. Je pozoruhodné, že jenom držení rukou dlaněmi vzůru  směrem k fotografii Šrí Mátadží stačí k tomu, aby bylo možno získat seberealizaci.

 

Šrí Mátádží Nirmalá Deví se narodila v den rovnodennosti v indickém státě Maharáštra v roce 1923. Během svého mládí se společně se svou rodinou aktivně účastnila boje za osvobození Indie. Vystudovala medicínu a poté, co vychovala své dvě dcery, v roce 1970 začala cestovat po celém světě, aby lidem předala duchovní poznání Seberealizace. Věřila, že každý má od narození právo poznat Pravdu, a proto do rozvoje svého meditačního hnutí investovala svou trpělivost, obrovské množství času a nemalé finanční prostředky.

 

 Z rozhovoru se Šrí Mátádží:

"Člověk ve svém hledání radosti a štěstí utíká od svého Ducha, který je skutečným zdrojem radosti. Shledává sám sebe ošklivým a nudným, protože naprosto nezná svého Ducha. Lidské bytosti hledají radost v penězích a posedlostech, v síle lidské omezené lásky a nakonec v náboženství, které je také vnější. Problém je, jak obrátit pozornost dovnitř.  Vnitřní bytost, která je naše vědomí, je energie (já ji nazývám Božskou láskou). Veškerá evoluce a manifestace materiální energie jd řízena tou nejvyšší energií bez toho, abychom věděli, jak mocná a promyšlená tato neznámá energie je. Tichá práce vědomí je tak automatická, okamžitá, dynamická a expanzivní, že ji považujeme za samozřejmou. Po seberealizaci se nejdříve objeví jako tiché tepání vibrací. Nyní byla nalezena metoda, jak čerpat tuto Božskou sílu - a nazývá se Sahadža jóga."