Seberealizační cvičení     

Seberealizační cvičení je jednoduchá cesta k probuzení naší vnitřní mateřské síly Kundalini. Ta, aby mohla stoupat a otevírat postupně naše jednotlivá energetická centra (čakry) a my mohli cítit projevy této jemné energie, je zapotřebí si její probuzení upřímně přát a jednotlivé kroky dělat procítěně (bez zbytečných myšlenek okolo).

Posaďte se proto pohodlně na zem nebo na židli (s chodidly na zemi), narovnejte záda, rozevřete své dlaně a položte je volně na nohy. Před meditací si prostudujte důkladně postup, abyste se již při meditaci ničím nevyrušovali. Doporučujeme Vám zapálit si na bezpečném místě svíčku a v případě roztěkané pozornosti se vždy na chvíli zahledět do plamene svíčky. 

 

Krok č. 1

Položte pravou ruku na srdce a s pozorností hluboko v sebe se zeptejte své mateřské energie: „Matko, kdo jsem? Kdo ve skutečnosti jsem?“ 

Můžeme opakovat celkem 3x bez toho, abychom se myslí snažili najít odpověď. 

 

Krok č. 2 

Posuňte pravou ruku níže na svůj levý nadbřišek (prostor těsně pod žebry). Zde se své mateřské síly zeptejte: „Matko, jsem svým vlastním učitelem? Svým guruem?“ 

I toto můžeme 3x zopakovat, aniž bychom čekali na odpověď.

 

Krok č. 3 

Přesuňte pravou ruku na svůj levý podbřišek. Zde trochu přitlačte – na tomto místě budeme žádat o probuzení své Kundalini větou: „Matko, prosím, probuď ve mně čisté intuitivní vědění“. 

Můžeme opět ze srdce opakovat - tentokrát 6x. 

 

Krok č. 4 

Pravou ruku vraťte zpátky na levý nadbřišek a s jistotou sem v duchu prohlaste: „Matko, já jsem svým vlastním mistrem, svým vlastním učitelem.“ 

Můžeme 10x opakovat. 

 

Krok č. 5 

Ruku posuňte zpátky na srdce a zde s plným přesvědčením proneste větu: „Matko, já jsem Duch, jsem čistá duchovní bytost.“ Nechte tato slova v sobě působit a pozorujte jejich projev. 

Opakujeme 12x. 

 

Krok č. 6 

Pro vzestup Kundalini dále nahoru je zapotřebí, abychom se necítili za nic vinni. Pootočíme hlavu doprava a pravou rukou se dotkneme krční páteře z levé strany. Prohlásíme: „Matko, nejsem ničím vinnen/ničím vinna.“ 

Opakujeme 16x. 

 

Krok č. 7 

Rovněž je důležité, abychom nekladli vinu ostatním ani sami sobě. Položíme pravou ruku na čelo, trochu hlavu sklopíme a do tohoto centra párkrát řekneme: „Odpouštím. Odpouštím všem a všemu, i sobě samému.“ 

 

Krok č. 8 

Pokud stále pochybujeme o své nevině, můžeme požádat přímo Božskou energii, aby nám odpustila vše, čeho jsme se proti ní vědomě či nevědomě dopustili: „Matko, prosím, odpusť mi, pokud jsem kdy učinil(a) něco proti Tobě.“ Ruku přitom máme položenou na zátylku a hlavu mírně v záklonu. 

 

Krok č. 9 

Poslední krok je získání vlastní Seberealizace – spojení naší Kundalini s Všepronikající energií, která nás stvořila. Položíme pravou ruku na vrcholek hlavy – trochu přitlačíme – a budeme kroužit pokožkou hlavy celkem 7x ve směru hodinových ručiček a s každým otočením požádáme: „Matko, prosím, dej mi mou Seberealizaci – mé spojení.“ 

 

 

Nyní zvedněte ruku nad hlavu a ve vzdálenosti cca 10 - 30 cm hledejte projev energie - vibrací proudících z vrcholku hlavy nahoru. Můžete cítit ve středu dlaně chlad nebo naopak teplo, či brnění. Vyzkoušejte totéž také levou rukou. Poté dejte ruku zpět na koleno a chvíli zkuste tiše sedět s pozorností na svém Spojení - na vrcholku hlavy. Můžete pak také zkusit vnímat své dlaně, i jimi procházejí vibrace a dávají Vám mimo jiné informace, v jakém stavu je Váš jemný systém. 

Jak pracovat se svou vnitřní energií, jak čistit své duchovní tělo a mnoho dalšího se dozvíte v našich kurzech.

ODKAZ NA VIDEO "Seberealizační cvičení" s českým překladem.