Meditace

Na téma meditace bylo napsáno mnoho slov, lidé ji charakterizují různými způsoby. Ta pravá meditace však spočívá ve stavu, kdy jsme zcela bez myšlenek. Meditující při něm vnímá své okolí, to jej však nijak neruší, a když potřebuje, může meditující tento stav kdykoliv přerušit. Je to o ztišení mysli, ztišení myšlenek , kdy se netrápíte tím, co se stalo, nepřemýšlíte nad tím, co vás čeká, co musíte udělat. Jste v naprostém klidu, spokojenosti, tichosti. Stav ticha pomáhá po fyzické i duševní stránce, pomáhá vyrovnat se se všemi aspekty života, přijmout život takový, jaký je. Zároveň lépe porozumíte sami sobě, naučíte se mít v úctě sebe i druhé. Přestanete-li svou mysl trápit zbytečnými myšlenkami, pomůže vám to zklidnit se a tím předcházet stresovým reakcím.

Sahadža (=spontánní) meditace vám tak umožní změnit sebe sama k lepšímu. Díky přirozenému probuzení duchovní energie Kundalini dovolíte, abyste rostli a sílili postupně jako strom. Poznáte, že svět se změní k lepšímu, jakmile každý najde své vlastní spojení se zdrojem a svůj vlastní vnitřní mír. Začnete čím dál zřetelněji vnímat, že všichni jsme nedílnou součástí vesmírného dramatu, kde každý má svůj mimořádný úkol a poslání, kde každý svým střípkem přispívá do dech beroucí mozaiky kolektivního vědění a evoluce. Vaše pouhá přítomnost bude ostatním dávat úlevu, radost a požehnání, protože budete vyzařovat to, o čem budete mluvit. Sahadža jóga však není pro lidi, kteří jen touží po povrchní popularitě; je pro lidi, kteří žízní po poznání Pravdy - pro hledače.            

Díky spontánní meditaci se můžete uzdravit a můžete pomáhat ostatním, nicméně Sahadža jóga není léčitelství - je tu pro náš duchovní vzestup. Tato duchovní cesta je jako duchovní dálnice: netouláte se po odbočkách a v labyrintech křižovatek; můžete se loudat, ale můžete se také plnou rychlostí vydat vstříc síle ticha a svému mistrovství.

Poznat sílu ticha a sílu pravé meditace vám pomůže několik jednoduchých technik, se kterými vás postupně seznámíme. Pro začátek můžete kliknout na "Seberealizační cvičení" v pravo nahoře, které vám pomůže propracovat si cestu ke skutečné meditaci.