Co je sahadža jóga

Její název vznikl spojením slov "sahadža" - spontánní (vrozený) a "jóga" - spojení. Sahadža jóga jako jediná začíná takzvanou Seberealizací, tedy meditací, během které může každý poznat svou podstatu a spojení se silou, která stvořila člověka a celý vesmír. Při seberealizaci se na základě našeho přání pomocí jednoduchých vět probudí jemná mateřská energie Kundalini, která v každém člověku dřímá v křížové kosti, které Řekové říkali "sacrum" - posvátná. Tato síla bývá zobrazována jako had, protože ve spícím stavu čeká stočená ve třiapůl závitu. Jakmile se probudí, proniká energetickými centry - čakrami - a velice jemným způsobem je sama dává do pořádku. Tato síla je schopna proniknout i korunní čakrou, která je umístěna na vrcholu hlavy ve fontanelní kosti (z latinského "fontanel" - pramínek, studánka). Jakmile Kundalini touto čakrou pronikne, v mysli se rozhostí stav bez myšlenek.

Sahadža jóga je určena pro  každého, kdo si přeje poznat pravou podstatu své bytosti, která je naplněna pokojem, radostí a láskou k druhým lidem. Není to jen nějaká kniha či soubor cvičení. Je to živoucí věda, která se vám bude postupně, s přibývající hloubkou vašich meditací a stoupající intenzitou vašich zážitků, stále více odkrývat.

Je to metoda, kterou rozvinula Šrí Mátádží Nirmalá Deví.

 

Pozitivní účinky sahadža meditace

  • Celková harmonizace vedoucí k postupnému zlepšování zdraví. Z jemného energetického systému jsou postupně odtstraňovány různé typy blokád, čímž se zlepší jak fyzická, tak i mentální a citová pohoda a rovnováha.
  • Zvyšování odolnosti vůči stresu.
  • Postupné získávání schopnosti zůstat vyrovnaný a s čistou hlavou při stále vyšší stresové zátěži.
  • Neutralizování důsledků agresivity, frustrace a hněvu v osttatních lidech kolem nás.
  • Zlepšení kvality spánku.
  • Odbourání závislostí: mnozí lidé, kteří trpěli závislostí např. na alkoholu, drogách či cigaretách se díky pravidelnému používání technik sahadža jógy této závislosti zbavili nečekaně snadno.
  • Zlepšení pozornosti a soustředění. To vede ke zlepšení schopnosti se učit a pracovat. V člověku se rozvine a prohloubí sebeúcta, sebedůvěra a vnitřní pocit jistoty.
  • Sjednocení různých kultur.
  • Vzestup lidského společenství: pozitivní účinky Sahadža jógy přinášejí vnitřní proměnu lidských bytostí a tím přispívají ke zlepšení stavu nejen jednotlivce, ale i celé společnosti.