SAHADŽA JÓGA ZLÍN

Co je sahadža jóga

Její název vznikl spojením slov "sahadža" - spontánní (vrozený) a "jóga" - spojení. Sahadža jóga jako jediná začíná takzvanou Seberealizací, tedy meditací, během které každý může prožít svou podstatu a spojení se silou, která stvořila člověka a celý vesmír. Během meditace se na základě našeho přání pomocí jednoduchých vět probudí jemná mateřská energie Kundalini, která v každém člověku dřímá v křížové kosti, které Řekové říkali "sacrum" - posvátná. Tato síla bývá zobrazována jako had, protože ve spícím stavu čeká stočená ve třiapůl závitu. Jakmile se probudí, proniká energetickými centry - čakrami - a velice jemným způsobem je sama dává do pořádku. Tato síla je schopna proniknout i korunní čakrou, která je umístěna na vrcholu hlavy ve fontanelní kosti (z latinského "fontanel" - pramínek, studánka). Jakmile Kundalini touto čakrou pronikne, v mysli se rozhostí stav bez myšlenek.

Sahadža jóga je určena pro  každého, kdo si přeje poznat pravou podstatu své bytosti, která je naplněna pokojem, radostí a láskou k druhým lidem. Není to jen nějaká kniha či soubor cvičení. Je to živoucí věda, která se vám bude postupně, s přibývající hloubkou vašich meditací a stoupající intenzitou vašich zážitků, stále více odkrývat.

Je to metoda, kterou rozvinula Šrí Mátadží Nirmala Déví.